Når kulturarvens håndværk bygger fremtidens klasseværelse

De to praktiske undervisningsforløb var forløberne for udviklingsprojektet Håndværk i Folkeskolen, der skal bidrage med nye undervisningstilbud til elever i den danske folkeskole.

Det var målet med pilot 1 og 2 at styrke 6. klassernes forståelse for materialer, håndværk og bygningskultur i et praksisnært miljø, hvor høj faglighed, ny viden og det gode håndværk overleveres til eleverne sammen med kulturarvens fortælling om det bæredygtige byggeri. Det var museets håndværkerne og formidlere, der gav eleverne og deres lærere en helt særlig mulighed for at lære om materialer, værktøj, bygninger, håndværksfag og om menneskerne bag det hele.

I de to pilotprojekter, der blev gennemført i 2016 og 2017, er konceptet blevet udviklet og afprøvet i et samarbejde med 6. klasser fra Østre Farimagsgade Skole og deres lærere. I 2017 modulet fik eleverne rejst deres egen bygningskonstruktion i bindingsværk sammen med Frilandsmuseets håndværkere. Skolehuset står nu på Frilandsmuseet og er klar til nye 6. klasser, som skal arbejde videre på det i fremtiden. Som festlig afslutning på pilotprojekterne blev eleverne og deres familie inviteret til rejsegilde, der traditionen blev tro fejret med pølser og en skål for byggeriet. Regjsegildet blev holdt på Håndværkets Dage, som er en årligt tilbagevendende begivenhed på Frilandsmuseet i Lyngby.